Her vil det kommer mer informasjon om Fjellhammer IL Allidrett…..

Fjellhammer IL Allidrett følger Fjellhammer IL sin lovnorm og vedtekter.