Fjellhammer IL ønsker at alle skal oppleve håndballglede og føle seg trygge i våre haller. Derfor har vi laget felles retningslinjer som gjelder for våre spillere i hallene vi bruker.

09.12.20 vedtok Lørenskog kommune at innendørs idrett for 13-20 år skal stanses på grunn av økende smittetall og innføring av rødt nivå på ungdomsskoler i kommunen. Det gjør at treninger for disse aldersklassene avlyses ut 2020. Toppidrett og barn under 12 år kan fortsatt opprettholde treninger under gjeldene restriksjoner. Toppidrettene (damer 1. divisjon og herrer Rema1000-ligaen) kan fortsatt spille kamper og trene under gjeldene restriksjoner. Les hele saken her! Lørenskog kommunes lokal tiltak finner du her.

11.11.2020 kom det nye restriksjoner i Lørenskog kommune som har påvirker håndballaktiviteten i Fjellhammer IL. Alle kamper utgår. Dette gjelder seriekamper, regionscup, turneringer, og treningskamper (mot andre lag i andre klubber og andre aldersklasser i egen klubb). Rema1000-ligaen og 1.divisjon får lov til å spille kamper, men uten publikum.

Smittevernets 3 hovedregler:
A. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid.
B. Vær nøye med hygiene – vask hendene. Ofte!
C. Hold avstand, og unngå unødvendig nærkontakt – alltid.

Det er PÅBUD med munnbind for som skal inn i Lørenskoghallen og Fjellhamarhallen. Barn under 12 år er unntatt fra kravet om munnbind.

Spillere og trenere (over 12 år) på vei inn og ut av hallen må også bruke munnbind. Munnbind må også brukes når man venter på tribunen.

Hva skjer hvis det oppstår smitte i et lag?
Det er Lørenskog kommune som til enhver tid bestemmer hvordan vi skal opptre hvis vi har mistanke om smitte eller sykdom (oppdatert 21.09.20):

 1. Dersom en spiller/trener er syk og/eller har Covid -19 symptomer, så skal utøver/trener bli hjemme. Syke og forkjøla utøvere/trenere skal ikke møte på trening eller kamp. Dersom allmenntilstanden oppleves som god etter 24 timer kan spiller/trener møte på trening/kamp og laget kan spille kamp.
 2. Hvis en spiller eller person i støtteapparatet skal testes, skal det i perioden frem til testresultat er avklart, ikke være flytting av spillere mellom lag. Laget skal fortsatt kunne gjennomføre trening
 3. Så lenge det ikke er bekreftede nærkontakter og/eller disse ikke er satt i karantene med krav om at flere skal  karantene, kan aktiviteten forløpe som normalt, dvs at treninger og kamper kan gjennomføres.
 4. Ved Covid-19 utbrudd eller smitte, og hvor smittesporingsenheten finner nærkontakter i et lag vil kommunelegen tre inn med sine aksjoner. I et slikt tilfelle vil kommunelegen ta direkte kontakt.
 5. Dersom spiller eller person i støtteapparatet i laget har fått bekreftet Covid-19 skal: 
  1. Lagets treninger avlyses. 
  2. Kommunelegen kontaktes.  
  3. Laget og evt klubb rette seg etter de pålegg/krav som kommunelegen fastsetter. 
  4. Klubben varsler eget særforbund hvor det er et krav. 
  5. Laget gjenoppta sin aktivitet først når kommunelegen gir klarsignal om det.

Utbruddet av Covid-19 medfører at idrettslag må implementere smittevernstiltak og innrette seg etter gjeldende retningslinjer for smittevern fra Norges Håndballforbund (NHF) og Helsedirektoratet, samt sine lokale myndigheter som er Lørenskog kommune.

All informasjon vedrørende retningslinjer rundt Covid-19 vil bli oppdatert her, samt sendt ut til støtteapparat rundt lagene. Klubbens hovedsmittevernansvarlige er daglig leder Per Nygren, styreleder Einar Karlsen og medisinsk ansvarlig Thomas Lauvsnes.

Vi minner også om protokoll for barne- og ungdomshåndballen.

Vi anbefaler også alle til å ta idrettens eget koronavettkurs. Norges idrettsforbund anbefaler at alle utøvere over 13 år og alle foreldre/foresatte tar dette koronavettkurset dersom man selv skal delta eller har barn som skal delta i trening, kamper og arrangementer i regi av idretten